Les cimetières du Chemin des Dames

  • Aisne - CIMETIERE AMERICAIN DE BELLEAU

    © H. BALESSE

    Aisne - CIMETIERE AMERICAIN DE BELLEAU

    © H. BALESSE

Les cimetières du Chemin des Dames aisne fr

De begraafplaatsen van de Chemin des Dames:

in de sector van de Chemin des Dameskan men vandaag 14 Franse, 9 Duitse, 5 Britse en 1 Amerikaanse begraafplaats vinden.Er is ook een Italiaanse begraafplaats in Soupir en een Deense in Braine. Ongeveer dehelft van de doden op de begraafplaatsen van de Chemin des Dames werdgeïdentificeerd en kreeg een individueel graf. De overige werden ondergebracht inossuariums of collectieve begraafplaatsen.