De eilanden van Guadeloupe, land van tradities

De eilanden van Guadeloupe, land van tradities gp

De rijkdom en de diversiteit van hun erfgoed hebbenalle eilanden van Guadeloupe gemeen. Dat uit zichin de folklore, de taal, de muziek en het geloof. De archipel van Guadeloupe vertoont invloeden uit Afrika, Europa, India en Amerika en dat bezorgt debevolking een veelvoudige identiteit waarin plaatsis voor Indische riten, Afrikaanse herinneringen enzelfs quadrilles van de 17e-eeuwse kolonisten.

Tal van feesten en tradities geven ritme aan hetleven van de eilandbewoners, zoals:

  • Het Carnaval, een emblematisch evenement datbegint op de eerste zondag van januari en eindigtop Aswoensdag. Het telt twee hoogtepunten: ‘lundi gras’ met defi lés in pyjama en defilés’s avonds, en ‘mardi gras’ (Vastenavond), de dagvan de grote parade die niet moet onderdoenvoor de grote carnavals.
  • De feesten van Pasen en Pinksteren wordengevierd volgens de traditie.
  • Ook Allerheiligen is een grote dag. Bij het vallenvan de nacht op de dag van de herdenking vande overledenen, bedelven de inwoners de gravenonder de kaarsen. Vooral de begraafplaats van Morne-à-L’Eau wordt bij deze gelegenheidbezocht door toeristen.
  • De traditionele en patroonsfeesten zijn nauwverbonden met het leven op de eilanden. De ‘lewoz’, de feesten van de verschillendegemeenten, de ‘chantés nwel’ (chanter Noël)en de trekwedstrijden voor ossen zijn allemaalgelegenheden om elkaar te ontmoeten.

Meer informatie: www.lesilesdeguadeloupe.com