Tahiti en zijn eilanden: tatoeages en tiaré bloemenkransen

  • Tahiti et ses îles : tatouages et couronnes de fleurs de tiaré

    © Tim-McKenna

    Tahiti et ses îles : tatouages et couronnes de fleurs de tiaré

    © Tim-McKenna

Tahiti en zijn eilanden: tatoeages en tiaré bloemenkransen pf

Een eeuwenoude culturele rijkdom
 

Frans-Polynesië staat bekend voor de gastvrijheid, hartelijkheid en vriendelijkheid van zijn inwoners. De kransen met verse en geurige tiaré-bloemen, typisch voor Tahiti, vormen slechts één van de veleattenties van de eilandbewoners tegenover hun gasten.

Andere voorouderlijke tradities ontdekt menin de nabijheid van de stranden en diep in hetwoud met zijn weelderige plantengroei. Menvindt er heilige plaatsen zoals de marae’s, altarendie bestemd waren voor offerandes en tempelswaar voorouderlijke rituelen plaatsvonden. Dezearcheologische sites getuigen van het vroegereleven van de autochtone Polynesiërs.

Ook de gewoonte om belangrijke evenementen vanhet leven weer te geven door lichaams tatoeagesis een erfenis van de voorouders, vooral van de Markiezen. Het woord ‘tatoeage’ komt overigens van het Tahitiaanse ‘tatau’.

Dans en muziek waren een communicatiemiddelvoor de eerste eilandbewoners. De missionarissendie in de 18e eeuw in de streek verschenen,deelden deze visie niet en beschouwden ze alsheidense riten. De traditie ging echter niet verlorenen werd in het geheim voortgezet, zodat het gezangen de dansen de eeuwen overleefden.

Vandaagwinnen dans en muziek opnieuw aan interesse en populariteit. Getuigen daarvan zijn de Haka (dans) van de Markiezen en het jaarlijkse dansfestival Heiva i Tahiti, dat plaatsvindt in juli.

Pour plus d'information: www.tahiti-tourisme.be