Het engagement Spa-A

  • © Atout France/phovoir

    © Atout France/phovoir

Het engagement Spa-A 75009 Paris fr

‘Het is meer dan een label, het is een engagement voor uitmuntendheid. Een veiligheidsgarantie voor de consument, een instrument van vooruitgang en vervolmaking voor de professionals.’

De spa is een maatschappelijk fenomeen geworden en heel wat plaatsen pakken er mee uit. De meerderheid is van hoog niveau, maar sommige hebben niet alle kwaliteiten in huis. Het was dus nodig om de spa’s een institutioneel kader te geven. Vanuit deze vaststelling is in 2001 Spa-A ontstaan, een vzw (volgens een wet uit 1901) die 200 experts en beslissingnemers groepeert uit de sector. Managers, artsen, therapeuten, schoonheidsspecialistes... het zijn allemaal professionals uit de wereld van het water, de opleidingen, de wellnessbehandelingen en -geneeskunde, het hotelwezen enz. Onder leiding van de zeer dynamische voorzitter Aldina Duarte-Ramos en haar team, kent Spa-A een mooie ontwikkeling, zowel in Frankrijk als internationaal.

De Think Tank van de wellness

Spa-A is meer dan een vereniging, het is een netwerk voor bezinning over de toekomst van de sector. Het doel is een opwaardering van de beroepen van de spa. Om de mannen en vrouwen die in de sector werken, antwoorden en oplossingen te bieden die hen toelaten een steeds veeleisender cliënteel optimale prestaties te bieden. Twee jaar van intens werk hebben in 2010 geleid tot een speciaal kwaliteitscharter en een label. Een label dat vandaag een referentie is geworden. 

De kwaliteitslabel Spa-A

De label Spa-A wordt toegekend aan centra die een audit van hun etablissement hebben gevraagd aangaande de regels van het kwaliteitscharter. De label is geldig voor een periode van minimaal 3 jaar, waarin de spa zich engageert om een politiek van kwaliteit te voeren. Jaarlijks is er een controle door de experts van EXCEL PLACE. Dit innovatieve charter werd opgesteld in samenwerking met EXCEL PLACE, een organisme dat kwaliteit controleert en gespecialiseerd is in hotels van de hogere categorieën.
Het charter bevat 50 criteria verdeeld over 5 essentiële waarden:

  • De opvang van de klant.
  • De prestaties en het verloop van de behandelingen.
  • Het materiaal en de lokalen.
  • De producten.
  • Het respect voor het milieu.

Deze criteria zijn van toepassing vanaf het concept en de ontwikkeling van het centrum, tot de exploitatie en het onderhoud. Zij helpen de manager om de sterke en zwakke punten te evalueren, zodat hij doorlopend zijn politiek kan verfijnen en personaliseren.

Informatie

Spa-A
16, rue de Liège
75009 Paris
Tel.: +33 (0)6 75 75 89 84

Bezienswaardigheden

Hoogtepunten