De milieuzones in Frankrijk en het Crit'air-vignet

Parijs is op maandag 16 januari 2017 de eerste milieuzone met beperkt verkeer geworden in Frankrijk.

Voertuigen die in de hoofdstad rondrijden, moeten voortaan een ecovignet dragen. Ook wagens die niet ingeschreven zijn in Frankrijk moeten voorzien zijn van deze ecologische Crit’Air-sticker.

Wat is een milieuzone met beperkt verkeer?

In Frankrijk mag je uitsluitend in een milieuzone met beperkt verkeer (zone à circulation restreinte of ZCR) rondrijden wanneer je voertuig een Crit’Air-vignet draagt. De gemeentes beslissen welke Crit’Air-categorieën toegelaten zijn in een ZCR en geven die informatie aan op een bordje onder het bord dat het begin van de milieuzone met beperkt verkeer aankondigt. Dit bordje vermeldt ook de uren waarin alleen voertuigen met een Crit’Air-vignet de zone binnen mogen. De milieuzone met beperkt verkeer van Parijs bestrijkt heel de Parijse binnenstad, maar niet de voorsteden.

Vanaf wanneer moet een buitenlands voertuig een vignet dragen?

Alle buitenlandse voertuigen moeten verplicht het vignet hebben zodra de bestelmodule online gaat, dit wil zeggen vanaf 1 februari 2017. Buitenlandse autobestuurders kunnen het vignet bestellen op de volgende website: www.certificat-air.gouv.fr (Externe link) Het vignet wordt binnen 5 werkdagen verzonden en moet verplicht op het voertuig gekleefd worden. Desalniettemin zal de politie zich bij controles vanzelfsprekend meegaand opstellen tegenover bestuurders die nog geen vignet hebben en hen aanmoedigen om er zich zo snel mogelijk een aan te schaffen. Het systeem bevindt zich momenteel nog in de testfase en er worden dus geen boetes voor ontbrekende vignetten uitgeschreven zolang het regeringsbesluit niet gepubliceerd is. Het besluit zou gepubliceerd moeten worden rond 1 april 2017. Toch is het voortaan wel degelijk verboden voor Franse en buitenlandse vervuilende voertuigen (voertuigen van voor 1997) om in de betrokken zones rond te rijden. Bij een inbreuk krijgen die voertuigen een boete opgelegd.

BOETES voor vervuilende voertuigen (bron: gemeentebestuur van Parijs)

  • 65 euro voor vrachtwagens
  • 68 euro voor andere voertuigen

Links naar officiële sites:

Om te weten welk vignet jouw voertuig nodig heeft, kun je alvast de simulator gebruiken (Externe link)

Voor meer informatie kun je ook de indelingstabel voor voertuigen raadplegen: (Externe link)

Alle informatie over het Crit’Air-systeem vind je op de overheidssite (Externe link)