Nieuw Museum Guerre et Paix in de Ardennen

Museum Guerre et Paix en Ardennes: de laatste loodjes vóór de opening

De officiële opening van het vernieuwde museum Guerre et Paix en Ardennes vindt plaats op 22 januari ter gelegenheid van de 55e verjaardag van het verdrag van vriendschap en samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland;

Vanaf 23 januari kan het grote publiek zich in de vernieuwde ruimtes laten onderdompelen in de geschiedenis van de Frans-Duitse oorlog van 1870 en de Eerste en Tweede Wereldoorlog dankzij een immersieve ervaring met beeld en geluid.

In het museum Guerre et Paix en Ardennes beleef je de geschiedenis van Ardennes gedurende de drie oorlogen van 1870, 1914-1918 en 1939-1945. Met zijn aandacht voor drie grote conflicten is deze opzet heel bijzonder, aangezien oorlogsmusea over het algemeen gewijd zijn aan slechts één conflict.

De geschiedenis van Ardennes wordt gesitueerd in zijn algemene, nationale en internationale context, wat bijdraagt aan het begrip van en inzicht in de gebeurtenissen. Bovendien komt de volledige periode van 1852 tot 1945 aan bod. Dat maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de opeenvolging van de gebeurtenissen over een lange periode, de continuïteit en de plotse wendingen. Het museum doet meer dan louter de geschiedenis doorlopen. Het helpt je om het heden te begrijpen aan de hand van het verleden.

Nieuwe look, nieuwe inrichting

De grote kracht van het museum is niet dat drie belangrijke conflicten met elkaar in verband worden gebracht, maar dat ze worden beschouwd als etappes van één enkele periode. De geschiedenis van 1870 tot 1945 wordt voorgesteld als één lange periode, zodat aandacht kan worden besteed aan de opeenvolging van de gebeurtenissen, de continuïteit en de plotse wendingen.

Het museumpersoneel gaf elk conflict een aparte kleur: keizerlijk rood voor de oorlog van 1870 (geïnspireerd op de kleur van de broeken van de Franse soldaten), grijsblauw voor de Eerste Wereldoorlog (geïnspireerd op de uniformen van de Fransen) en kakigroen voor de Tweede Wereldoorlog (kleur van het uniform van de geallieerde soldaten). Deze 3 kleuren begeleiden de bezoekers door het volledige museumparcours dankzij een ‘tijdlijn’ die hen toont in welke periode zij zich bevinden.

Een verzameling van 14 000 voorwerpen

De collectie van het Museum kan in zes grote categorieën worden ondergebracht:Zwaar materiaal, uniformen, helmen en uitrustingen, individuele en collectieve wapenuitrustingen, voorwerpen uit het dagelijkse leven van de soldaat, voorwerpen uit de oorlogscultuur, iconografisch en documentair materiaal.

De museumvoorzieningen

Het museum combineert de klassieke tentoonstelling van voorwerpen in etalages met een immersievere beleving door sfeerschepping, decors en reconstructies, beeld en geluid, installaties … Dankzij de grote verscheidenheid aan installaties kunnen de bezoekers zelf vorm geven aan hun beleving, afhankelijk van hun verwachtingen.Het audiovisuele materiaal zorgt voor een immersief museumbezoek. De sfeerschepping en projecties van archiefmateriaal dienen om meer context te geven bij de collecties en thema’s.

Musée Guerre et Paix en Ardennes
Impasse du Musée
08270 Novion-Porcien
Tel.: +33 3 24 72 69 50