Het Herdenkingsmuseum van de Maginot-linie langs de Rijn

Dit museum en memoriaal, 50 km ten zuiden van Straatsburg, herinnert aan de hevige gevechten van 15 tot 17 juni 1940, toen 80% van de stad Marckolsheim verwoest werd.

Hitler in eigen persoon bezocht het fort na de slag. De originaliteit van dit historisch museum schuilt in het feit dat een kazemat uit 1940 perfect gereconstrueerd werd, met de geschutskamers, de slaapzaal en de commandopost.