NAUSICAA, een nieuwe ruimte voorgesteld

Volgens de jongste ramingen zou tegen 2020 zowat 75 % van de wereldbevolking op minder dan 60 km van de zee wonen.

Het maritieme leefmilieu staat al onder zware druk en behoudens de nodige maatregelen zal deze nog toenemen.

Daarom wil Nausicaá sinds 1991 de mensen meer bewust maken van de nood aan duurzaam beheer van de zee zodat ook de volgende generaties nog kunnen genieten van haar schoonheid en rijkdommen. Het centrum helpt daaraan mee op een leerrijke manier. Het geeft een boeiend beeld van de zee in al haar facetten, ook in haar relatie met de mens.

In dit ‘Internationale jaar van duurzaam toerisme ‘ van de Verenigde Naties sluit Nausicaá zich aan bij deze thematiek en wil het aantonen dat iedereen kan kiezen voor duurzaam toerisme bij de keuze voor consumptie en vrijetijdsbesteding.
In de gebouwen van Nausicaá vind je 5 miljoen liter zeewater, 1000 soorten vissen in meer dan 50 aquaria, bassins en terraria. De bezoeker zweeft hier tussen droom en realiteit, knap voorgesteld om het zeeleven en al wat de mens daaraan bindt te ontdekken.

Nieuw voor zomer 2018

Nausicaá zal de grootste centrum van de zee en aquarium van Europa zijn.

Met de opening van een nieuwe spectaculaire ruimte; Een gigantische bassin van 11.000 m3 en 9m diepte, equivalent van 40.000 badkuipen

Nausicaá – Centre National de la Mer

Boulevard Sainte Beuve – BP 189

62203 Boulogne-sur-Mer Cedex

Annick De Smet

commercial-benelux@nausicaa.fr

Tel : + 33 3 21 30 99 99

(Externe link)